Woonzorgcentrum

Opname

Bij een vraag tot opname kan u contact opnemen met de sociale dienst. Na een rondleiding en een gesprek wordt samen gezocht naar het gepaste aanbod voor uw vraag. 

Indien gewenst kan u de eerste dag samen met uw familie eten op uw woning of in het restaurant. Op de eerste dag maakt u ook kennis met uw persoonlijke begeleider. Deze begeleider, een medewerker van Zilvervogel, maakt u wegwijs in het woonzorgcentrum en geeft een antwoord op al uw vragen. Na de eerste nacht neemt de begeleider of de teamcoach contact op met uw familie om hen te informeren over het verloop. Zes weken na de opnamedag wordt u, uw familie en eventueel uw huisarts uitgenodigd voor een woonzorgbespreking. Naast de bespreking van de afgelopen periode wordt ook gepolst naar de verwachtingen van u als bewoner op diverse vlakken (de geleverde zorg, uw daginvulling, uw vroegtijdige zorgplanning …).

Enkele dagen voorafgaand aan de opname kan u uw woning reeds komen inrichten met persoonlijke spullen. Op de dag van de opname worden u en uw familie stapsgewijs begeleid door de verschillende medewerkers. De opnames worden gepland op een weekdag.