Woonzorgcentrum

Doelgroepen

Ouderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen en permanente begeleiding en ondersteuning nodig hebben, kunnen verblijven in woonzorgcentrum Zilvervogel. Ook koppels kunnen terecht in Zilvervogel. Ouderen met dementie die nood hebben aan extra structuur kunnen terecht op de kleinschalige beschermde woonvorm.