Buurtzorg

Buurtzorg

Zilvervogel ligt in het centrum van Rekkem. Door ons te engageren en te integreren ontstaan er mooie projecten in samenwerking met de buurtbewoners, de school, de plaatselijke verenigingen  enz. De brug met de buitenwereld proberen we dan ook zo goed mogelijk te behouden en te onderhouden. 

Daarnaast wil Zilvervogel ook een actieve rol spelen voor ouderen in de buurt die zo lang als mogelijk thuis willen blijven wonen. Door de opgebouwde expertise in Zilvervogel in te zetten voor de buren, maken we werk van buurtzorg. Het aanbod buurtzorg kadert ook binnen de jarenlange samenwerking met IVA Zorg Menen waarbij we samen het lokaal dienstencentrum Dorpshuis in Rekkem uitbouwen.