Woonzorgcentrum

Activiteiten

In Zilvervogel gaan we voluit voor aangenaam wonen en leven voor elke bewoner in het woonzorgcentrum. Een team van medewerkers, vrijwilligers en studenten zet in op betekenisvolle daginvulling zowel in groep als individueel.

Kans tot ontmoeting

De interesses, hobby’s en mogelijkheden van de bewoners worden gebruikt om richting te geven aan deze invulling. Zo ontstaan leefkaders (doelgroepen) waarin bewoners met dezelfde interesses en mogelijkheden worden gegroepeerd en waardoor we activiteiten op maat kunnen organiseren. Tijdens deze activiteiten krijgen de bewoners de kans om bewoners van andere woonvormen te ontmoeten. 

Naast de overkoepelende activiteiten is er op elke woonvorm een wooncoach actief. De wooncoach staat in voor sfeer en gezelligheid en biedt een stimulerende leefomgeving aan. 

Bewoners kunnen er ook voor kiezen om deel te nemen aan

 • de culturele avonden georganiseerd vanuit en in het woonzorgcentrum op de eerste en laatste dinsdag van de maand
 • het contactkoor Acapella’s: bewoners met of zonder dementie, vrijwilligers, familieleden, buurtbewoners zingen met volle borst oude en recentere liedjes 

Deelnemen aan het bruisend dorpsleven

Voor de invulling van de activiteiten wordt vaak samengewerkt met diverse plaatselijke verenigingen, kleuter- en lagere scholen en het lokaal dienstencentrum Dorpshuis. Voorbeelden van activiteiten:

 • maandelijks kaartnamiddag in het woonzorgcentrum
 • deelnemen aan het jaarlijks seniorenfeest 
 • schoolkinderen komen minstens maandelijks op bezoek voor bv. kleuterturnen, Franse les, enz.

Zilvervogel biedt ook kansen aan de bewoners om deel te blijven nemen aan het dorpsleven en de maatschappij door er regelmatig  op uit te trekken. Ons aanbod:

 • aankopen doen op de plaatselijke markt, bij lokale handelaars …
 • jaarlijks op reis bv. drie dagen op reis naar de zee 
 • jaarlijkse uitstap naar een mooi plekje in West-Vlaanderen
 • samen gaan eten in de buurt 
 • de sfeer opsnuiven op Breughelkermis in Rekkem, Paasfoor in Kortrijk .. 
 • ...
Onze afgelopen of toekomstige activiteiten bekijken?

Op regelmatige tijdstippen worden activiteiten georganiseerd voor alle bewoners van Zilvervogel Rekkem. Ontdek ze op onze activiteitenpagina.