Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum

Zilvervogel te Rekkem is een woonzorgcentrum waar ouderen (individuen en koppels) zich “thuis” kunnen voelen. Een woonzorgcentrum waar zowel 65-plussers met een intensieve lichamelijke zorgvraag als ouderen met dementie wonen en leven.
 
Het woonzorgcentrum is voorzien van 110 kamers en 3 kamers voor kortverblijf. In een afzonderlijke beschermde woonvorm bieden we een huiselijke opvang aan 22 ouderen met dementie die nood hebben aan extra bescherming en structuur. Wonen en leven met zorgvragen realiseren we vanuit een dialoog tussen bewoners, hun omgeving en ons multidisciplinair woonzorgteam. Met het woonzorgteam staat Zilvervogel garant voor kwaliteit en totaalzorg (fysische en psychosociale zorg) in een open, vertrouwde en familiale sfeer.

Het woonzorgcentrum is gelegen in de dorpskern van Rekkem. Vanuit Zilvervogel bieden we de bewoners de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het dorpsleven en de samenleving. Hiertoe stimuleren we de bewoners om op stap te gaan in eigen dorp of daar buiten. Vanuit de samenwerking met de plaatselijke verenigingen en de twee kleuter- en lagere scholen wordt het dorpsleven ook in het woonzorgcentrum binnen gehaald. 

Wonen en leven

In Zilvervogel gaan we voluit voor aangenaam wonen en leven waarbij u als bewoner de touwtjes in handen blijft houden. U bepaalt hoe uw dag eruit ziet en beslist over grote en kleine zaken. Zowel op de woonvorm als binnen het woonzorgcentrum willen we een plek voor u creëren waar u zich goed voelt en waar u mogelijkheid hebt om invulling te geven aan uw leven.

Multidisciplinaire zorg

Om een antwoord te bieden op uw zorg- en ondersteuningsvraag werken we met multidisciplinaire teams. Een groep van medewerkers met een verschillende specialiteit (verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren en ergotherapeuten …) slaat dagelijks de handen in elkaar. Elk team wordt geleid door een teamcoach. Het team werkt samen met de CRA, de coördinerende raadgevende arts. In nauw overleg met de bewoner en de huisarts van de bewoner worden afspraken gemaakt m.b.t. uw zorg.

Enkele medewerkers hebben een bijkomende specialisatie: de referentiepersoon dementie, referenten voor voeding, maaltijdzorg, incontinentie, wondzorg. Zorg omvat ook zorg voor de laatste levensfase. Vanuit ons palliatief team biedt Zilvervogel met de nodige expertise ondersteuning aan de bewoner en familie rekening houdend met hun wensen en verlangens.  

Het multidisciplinair team gaat in overleg met de bewoner en zijn familie om de noden en wensen te kennen en hierop in te spelen, rekening houdend met de mogelijkheden in het woonzorgcentrum. 

Daginvulling

Zilvervogel biedt u kansen om zich te jeunen, zowel in het woonzorgcentrum als erbuiten. Als bewoner kiest u op basis van uw mogelijkheden en interesses om deel te nemen aan de activiteiten.

Activiteiten

Medewerkers, vrijwilligers en studenten zetten in op betekenisvolle daginvulling voor de bewoners zowel in groep als individueel, zowel in het woonzorgcentrum als erbuiten.

Zingeving

In Zilvervogel gaan we respectvol om met onze bewoners, ongeacht de geloofsovertuiging. De leden van de werkgroep Zingeving bieden u graag een luisterend oor aan, maken tijd voor een goed gesprek en kunnen u doorverwijzen naar een bevoegd persoon. Bewoners krijgen de kans om op geregelde basis deel te nemen aan de eucharistievieringen of bezinningsmomenten. Tijdstip van deze vieringen gebeurt in samenspraak met bewoners en medewerkers.

Ondersteunende diensten

Eigen keuken

Het keukenteam bereidt elke dag verse en gevarieerde maaltijden voor de bewoners en bezoekers. Bewoners kiezen waar ze eten: in de living op de woonvorm, op de eigen kamer of in het restaurant. Het keukenteam schotelt zelf elke middag de warme maaltijd voor. 

Hoteldienst

De medewerkers hoteldienst staan in voor schoonmaak en onderhoud van de kamers en bieden ondersteuning bij het maaltijdgebeuren. We maken er een punt van om ecologische schoonmaakproducten te gebruiken.

Kapper & pedicure

Verzorgde haren en propere nagels, iedereen laat zich graag eens verwennen. Bij Zilvervogel kunnen onze bewoners tijdens de week terecht in het kapsalon. Het woonzorgcentrum werkt samen met twee pedicures voor specifieke nagelzorg. De kosten worden aangerekend via uw maandelijkse verblijfsfactuur.

Was en linnen

Bedlinnen wordt door ons gewassen en is inbegrepen in de dagprijs van de kamer.

Persoonlijke was kan u meegeven met familie en vrienden of kan door Zilvervogel uitbesteed worden aan een externe wasserij. De kosten worden aangerekend via de maandelijkse verblijfsfactuur.

Post

Inkomende post, kranten en tijdschriften op naam ontvangen onze bewoners op de kamer. Wilt u een brief versturen, kan u deze afgeven aan een medewerker. 

Bibliotheek

De boekenwormen kunnen in onze rondrijdende bibliotheek terecht. In samenwerking met de vrijwilligers van het Rode Kruis rijdt de bibliotheek op vaste tijdstippen rond.  Een gevarieerd en ruim assortiment aan grootletterboeken, gesproken boeken, DVD’s en CD’s wordt aangeboden. 

Zaal voor speciale gelegenheid

Viert u een speciale gelegenheid? Het woonzorgcentrum beschikt over een zaaltje waar u familie en vrienden in alle rust kan ontvangen. Tijdig reserveren is aangewezen. Voor de voorwaarden kan u contact opnemen met de medewerker aan het onthaal.