Samenwerking lagere scholen Rekkem

Intergenerationeel contact versterken

Contacten tussen ouderen en jongeren zijn in onze huidige samenleving niet meer vanzelfsprekend. Dit gegeven is te betreuren, aangezien is gebleken dat contacten tussen generaties voor beide leeftijdsgroepen zinvol, belonend en leerzaam kunnen zijn.  In Zilvervogel Rekkem willen we dit contact versterken en kunnen we hiervoor rekenen op een mooie samenwerking met basisscholen Barthel en Kaspar.