Project psychofarmaca: samen op weg naar minder

Psychofarmaca: samen op weg naar minder

Psychofarmaca worden nooit opgestart zonder reden, maar niet altijd om de juiste reden. Naast het evalueren van de reden van opstart, dient het onderliggende probleemgedrag aangepakt te worden. Niet-farmacologische alternatieven hebben hier de voorkeur.

Het doel van een beleid is niet om psychofarmaca te bannen uit woonzorgcentra, wel om correct en verantwoord gebruik aan te moedigen. Een psychofarmacabeleid gaat breder dan enkel het afbouwen van onterecht gebruik. Het is een sterk preventief middel, het verhoogt de levenskwaliteit, met minder probleemgedrag en dus minder nood aan psychofarmaca tot gevolg. Een duidelijk psychofarmacabeleid helpt om problemen te voorkomen en biedt een houvast om passend te reageren bij problemen.

 

In Zilvervogel Rekkem gingen we de uitdaging aan om samen op weg te gaan naar minder. 

Een eerste aanzet gebeurde in 2022. In 2023 wensen we hieraan verder te werken door in te zetten op bewust medicatiegebruik, in samenwerking met onze CRA. 

Daarnaast wensen we ook meer in te zetten op een niet- farmaceutische aanpak, onder andere door gebruik te maken van project Odette bij veranderd gedrag. 

Heb je nog vragen rond dit thema; spreek gerust iemand aan.