Ons woonzorgcentrum doet ook mee

Onderzoek van griepachtige aandoeningen in peilnetwerk van Belgische woonzorgcentra.
Twee luiken:
1. Epidemiologisch/klinisch luik  = We registreren elke week hoeveel bewoners griep achtige aandoeningen hebben.
2. Virologisch luik= Wekelijks kan er bij maximum twee bewoners met symptomen een
test gedaan worden om te onderzoeken welk virus de bewoner heeft Deze test is volledig vrijwillig.