Antennepunt Dementie

Antennepunt Dementie

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. 

Vanuit de LDC’s en de sociale dienst thuis- en ouderenzorg werd eind 2016 aangegeven dat één van de aandachtspunten voor de toekomst het nog meer versterken van de werking rond dementie zal zijn.

 

Een dementievriendelijke gemeente vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Er dient ingezet te worden op het omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit alsook van zijn/haar omgeving. Kunnen blijven participeren aan de samenleving staat voorop!

 

Leven met dementie is niet gemakkelijk, niet voor de personen zelf noch voor zijn omgeving. Het infopunt dementie wil personen met dementie en hun mantelzorgers advies geven, ondersteunen en begeleiden. 

 

In stad Menen zijn er 6 info-/ antennepunten waar u gratis terecht kan met al uw vragen. De diagnose hoeft daarom niet gesteld te zijn, vanaf het moment dat u voelt dat er iets niet pluis is kan u bij ons terecht. 

Ons woonzorgcentrum Zilvervogel Rekkem is trots voortaan als antennepunt te kunnen bijdragen tot een dementievriendelijk Menen. 

 

Daarnaast hebben we binnen ons woonzorgcentrum reeds geruime tijd een werkgroep rond dementie. Met onze werkgroep werd een nieuwe naam gekozen: vergeet- me- niet.

Bij ons kan je terecht met vragen en voorstellen betreffende dementie. 

 

We werken aan een betere beeldvorming, zorg en omgang bij personen met dementie. 

Heb je vragen, nood aan tips of wil je gewoon eens je verhaal doen?

U kan ons mailen of een afspraak maken of bent vrijblijvend welkom voor ons praatmoment iedere 1e maandag van de maand van 15.30 tot 18u.