Bewoners en medewerkers vertalen de visie van Zilvervogel Rekkem in de praktijk

Wat is het Tubbe model?

Het Tubbe-model is ontstaan in een woonzorgcentrum in Zweden. Met dit organisatie- en managementmodel wordt door bewoners en medewerkers samen gewerkt om te komen tot een effectieve, efficiënte, aantrekkelijke en aangename plaats nl. 

  • een plaats waar ouderen hun leven ten volle kunnen leven
  • een plaats waar medewerkers gemotiveerd aan het werk zijn

Bewoners en medewerkers worden aangemoedigd hun troeven in te zetten om zin te geven aan het leven.

Het doel van Tubbe is autonomie en participatie van zowel bewoners als medewerkers. De handen in elkaar slaan, naar elkaar echt luisteren, zoeken hoe ingespeeld kan worden op vragen om ervoor te zorgen dat bewoners zich jeunen, oog hebben voor de rol die ouderen kunnen (blijven) opnemen ... Het zorgt voor een win-win situatie: de oudere (bewoner) beslist mee en geeft invulling aan onderhandelde zorg/wonen/leven.  De medewerkers ervaren hoe ze, mits de juiste benadering, de oudere vleugels kunnen geven. Een tevreden bewoner motiveert de medewerker en het team en geeft de medewerker ook de mogelijkheid te groeien richting talent en vaardigheid.

Tubbe in Zilvervogel?

In de Myrthe (de woonvorm waar Tubbe als eerst wordt ingezet) zijn de bewoners en medewerkers uitgenodigd om aan de slag te gaan. Elke betrokkene wordt uitgedaagd om de regie op te nemen in wonen, leven en werken om zo te werken aan een aangename plaats waar men kan groeien. Een plek waar men zich kan jeunen en de vleugels kan uitslaan  


Aan de slag: 

  • Als startpunt werden de bewoners  uitgenodigd om een grote collage te maken waarin ze hun wensen van een ideaal woonzorgcentrum in verwerkten. De kernthema's voor de bewoners zijn: een gezellige thuis, met lekker eten, ruimte voor hobby’s en ontmoeting. 
  • Ook de medewerkers kregen enkele vragen voorgeschoteld. Ze werden gevraagd om te denken vanuit het perspectief van een bewoner en te formuleren wat belangrijk is bij een opname in een woonzorgcentrum. De medewerkers polsten in een gesprek met een bewoner naar zijn wensen en angsten. Bewonderenswaardig hoe goed zij allen de bewoners en de persoon achter de bewoner kennen! 
  • Binnen het team werd de visie van Zilvervogel nog eens aangehaald. De teamleden werden opgedeeld in groepjes en ging elk met één van de waarden aan de slag. Ze keken waar we op heden staan en welke richting we graag uit zouden willen gaan.

De informatie die bekomen werd uit al deze oefeningen werd gebundeld in 8 thema’s. De bewoners en medewerkers mogen deze thema’s individueel rangschikken volgens persoonlijke voorkeur. In volgorde van rangschikking worden de thema’s bepaald waarmee we eerst aan de slag gaan in verdere uitbouw van het Tubbe Project.


Met de steun van de Koning Boudewijnstichting krijgt Zilvervogel Rekkem begeleiding van Mieke Vandorpe om het traject te doorlopen. Het traject start in de Myrthe. Het is de bedoeling dat het Tubbemodel in 2022 van toepassing is in heel het woonzorgcentrum.