Info nav Coronavirus

Bij een medewerker van ons woonzorgcentrum, wzc Zilvervogel Rekkem, werd een besmetting van het coronavirus vastgesteld. De medewerker heeft na een reis de huisarts gecontacteerd en mocht komen werken. Na optreden van symptomen bij een familielid heeft de collega (zonder symptomen) de werkplaats verlaten. In nauw contact met het Agentschap Zorg & Gezondheid en onze CRA-arts werden de nodige maatregelen opgezet.

Bezoek blijft mogelijk maar we vragen aandacht voor een aantal extra afspraken. 

Wat kan u doen als bezoeker/familielid?

  • Goede handhygiëne hanteren voor en na het bezoek van het woonzorgcentrum. Aan de inkomhal en op diverse plaatsen in het woonzorgcentrum is handontsmetting en richtlijnen over goeie handhygiëne beschikbaar.
  • Alle bezoekers worden gevraagd om zich te registreren aan het onthaal.
  • Blijf alert voor mogelijke symptomen zoals hoesten, grieperig voelen, koorts. Bij optreden van symptomen neem contact op met uw huisarts.

 

Wat doen we voor de bewoner?

  • We hanteren heel strikt alle richtlijnen ikv handhygiëne.
  • We zijn alert voor mogelijke symptomen bij de bewoners. Bij optreden van symptomen ondernemen we de nodige stappen.
  • Enkele grote activiteiten zijn geannuleerd oa koffiestop ism Broederlijk Delen op zondag 9 maart ’20.
  • Bewoners van de betreffende woonvorm blijven op de eigen woonvorm. De kiné en de activiteiten worden voor deze bewoners op de woonvorm georganiseerd. De maaltijden worden aangeboden in de living. De bewoners en medewerkers worden extra opgevolgd (oa opmeten van lichaamstemperatuur).