We houden contact ...

Sinds begin van de coronacris verloopt het contact tussen bewoner en familie via diverse manieren: raamcontact, contact via terras, skypegesprekken ...

Vanaf maandag 25 mei krijgen bewoners en familie de kans om elkaar ook te ontmoeten in een bezoekersruimte in het woonzorgcentrum. In een afzonderlijke ruimte kan men een gesprek voeren. In de ruimte zelf worden bezoeker en bewoner gescheiden door een plexi glazen wand. Bij de uitwerking worden alle richtlijnen gevolgd. Familieleden kregen de nodig info en worden in loop van volgende week gecontacteerd voor een afspraak. 

Door de afbouw van de cohortafdeling én een aantal infrastructuurwerken (ikv heropstart vervangingsnieuwbouw) starten de bezoeken op vanaf maandag 25 mei. De raamcontacten, skypegesprekken ... blijven ook behouden.